HOME > OVER PON FIT > WAAROM PON FIT

Waarom Pon Fit


Maatschappelijke veranderingen leiden ertoe dat we meer aandacht moeten schenken aan onze inzetbaarheid in het arbeidsproces. We worden misschien wel ouder, maar velen van ons worden ook zieker oud. De pensioenleeftijd stijgt en het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Van de beroepsbevolking ouder dan 35 jaar is 20% chronisch ziek.


Mensen maken het verschil. Daarom werken we met Pon Fit aan fitte en gezonde werknemers die lekker in hun vel zitten.
Een ding is dan ook zeker: het is in ieders belang dat een werknemer in goede gezondheid de finish haalt van zijn werkzame leven. Vanuit persoonlijk perspectief is inzetbaarheid van belang voor de werknemer zelf. Het bepaalt immers de mate waarin hij zingeving aan het leven kan geven. Vanuit bedrijfseconomisch perspectief is inzetbaarheid goed voor Pon, omdat het de continuïteit borgt van onze onderneming en de productiviteit verbetert. Willen we financieel én fysiek een gezonde en vitale organisatie blijven, dan moeten we met onze partners continu investeren in fit worden, fit blijven en fit zijn van onze mensen.