HOME > OVER PON FIT > VISIE

Visie


Van reductie zorgkosten naar investeren voor gezondheidswinst

Pon Fit heeft een vooruitstrevende visie op de gezondheid en vitaliteit van Pon en haar medewerkers. Deze visie zetten we gaandeweg om in concrete acties. Sinds de start van het programma in 2006 heeft die aanpak niet alleen veel gezondheidswinst opgeleverd, maar ook een verbeterde productiviteit door betere leefstijlgewoontes en een toenemende belangstelling in de Pon cultuur voor gezondheid.

Toch zitten we niet stil. Pon Fit verandert mee met ontwikkelingen en nieuwe inzichten. In plaats van te focussen op reductie van zorgkosten, investeren we voor gezondheidswinst. Daarbij zijn we ervan overtuigd dat het beter is niet sec te focussen op verzuim, ziekte, of preventie van ziekte, maar juist op weerbaarheid en gezondheid. Dit zijn veel belangrijker thema’s, omdat mensen hiermee actiever aan de slag gaan. Dat leidt vervolgens tot minder ziekte, minder verzuim en een verbeterde inzetbaarheid. Want wat we uiteindelijk willen bereiken is dat onze mensen met plezier en in goede gezondheid hun werk kunnen blijven doen tot aan het pensioen.


Uitgangspunten Pon Fit visie
  • Zorgkosten staan niet langer centraal, maar we nemen besluiten op basis van wat een zorghandeling oplevert.
  • Zorgspecialisten, werkgevers, verzekeraars en andere betrokkenen moeten niet vanuit hun eigen eilandjes werken, maar het gezamenlijke belang najagen.
  • Als werkgever meten we niet alleen hoe gezondheid zich ontwikkelt, maar we gebruiken die informatie ook om bij te sturen.
  • We vragen van de medewerker dat deze zijn eigen verantwoordelijkheid neemt voor een gezonde en veilige leefstijl en prikkelen hem ook daartoe door het eigen belang daarvan duidelijk te laten zien.