HOME > HULP BIJ JE GEZONDHEID > OVERIGE ZORGDIENSTEN

Overige zorgdiensten


Pon Fit maakt zich sterk om je gezondheid te verbeteren en je weerbaarheid te vergroten.Ter uitbreiding van het standaard pakket zorgdiensten, heeft Pon Fit afspraken gemaakt met geselecteerde aanbieders van specialistische zorg; de zogenaamde 'preferred suppliers'.

Voordelen inzet preferred suppliers

Pon Fit heeft resultaatafspraken gemaakt met providers. Met deze providers zijn prijsafspraken gemaakt die aantrekkelijke kortingen opleveren. Er zijn geen onverwachte kosten. Vooraf wordt een offerte afgegeven die door de OpCo (HR) voor akkoord getekend moet worden. Mogelijke vergoedingen door de zorgverzekeraar worden in de offertes meegenomen. 

Aanvragen

De bedrijfsarts vraagt aan via het ONVZ aanvraagformulier. De aanvraag gaat dan naar HR ter goedkeuring voor het geadviseerde traject met een kopie naar de medewerker. Zodra de HR afdeling goedkeuring heeft gegeven voor het traject, volgt een offerte van de provider. Als de OpCo (HR) deze offerte heeft goedgekeurd, kan de behandeling starten.

Vergoeding & facturatie

De provider beoordeelt (op vertoon van de zorgpas) of de medewerker verzekerd is voor de betreffende zorgsoort. Als dit het geval is, gaat de nota via het reguliere systeem richting de zorgverzekeraar van de medewerker (ONVZ of anders). Gaat het om een zorgsoort waarvoor geen recht op vergoeding is vanuit de zorgverzekering, dan gaat de nota direct naar ONVZ. ONVZ vordert deze kosten vervolgens bij de OpCo waar de medewerker werkzaam is.