HOMEHULP BIJ JE GEZONDHEID > COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING > SAMENWERKING MET PON

Samenwerking met Pon


Sinds 2015 is ONVZ strategisch partner van Pon op het gebied van integraal gezondheidsmanagement. In lijn met het delegated businessmodel van Pon, waarbij Pon bedrijven meer verantwoordelijkheid dragen, hebben we ons providermodel vormgeven. Concreet houdt dit in dat de Pon Fit kernactiviteiten compacter zijn en de kosten van sommige interventies niet meer door Pon Fit worden gedragen, maar door de Pon bedrijven (OpCo’s) zelf.

JobFit

Speciaal voor Pon heeft ONVZ een propositie gemaakt met daarin een substantiële funding voor Pon Fit. We noemen dat JobFit. Hoe meer mensen zich aansluiten bij het collectief, hoe meer funding we krijgen vanuit ONVZ en hoe beter het is voor alle medewerkers van Pon. Daarnaast investeert ONVZ extra in Pon Fit bij verkregen gezondheidswinst. Hierdoor kunnen we nóg meer investeren in preventie en de weerbaarheid van onze mensen verder vergroten.